ENGLISH
  какво ново...
  членове
  история
  награди
  за ISOC.bg
  за контакти
  disclaimer
  sponsors
З А   I S O C . B G

Интернет Общество - България ® е сдружение, регистрирано по ЗЛС и основано на 4 декември 1995 г. в София от група ентусиасти интернавти, между които и пионерите в областта на Интернет Димитър Ганчев, Димитър Киров и Вени Марковски. През 2001 г., съгласно новия Закон за юридическите лица с нестопанска цел, "Интернет общество - България" се пререгистрира като сдружение в обществена полза. Това позволява на сдружението да защитава обществения интерес на Интернет-потребителите, за разлика от други сдружения, които са се определили в частна полза.
Сред приятелите на сдружението са Винтън Сърф (известен още като един от бащите на Интернет и автор на протокола IP, върху който е изградена и Глобалната мрежа), бизнесмени, политици, много граждани и интернавти от България и света. Можете да разгледате и страницата на международното Интернет Общество. Българите, които са членове на международното сдружение са почетни членове на българското. Към 01.11.2003 г. такива са над 400 души.

Интернет Общество - България взима активна част в популяризирането на Интернет в средствата за масова информация. Наши членове са канени за лектори на редица мероприятия в страната и чужбина. За подробен списък с дейностите ни, разгледайте нашия уеб сървър. Председател на Управителния съвет на сдружението е Вени Марковски. Той е бил член на борда на международното Интернет общество, както и на ICANN.
Членът на УС Димитър Ганчев е изпълнителен директор на Сдружението за електронни комуникации.
И двамата са членове от момента на основаването на Президентския съвет за информационни технологии.

"Интернет общество - България" участва често в предавания по радиото, телевизията и онлайн. Членовете на УС публикуват редовно статии в български и чуждестранни издания в стремежа си да изпълнят по-добре стоящите пред организацията задачи, свързани с популяризирането на Интернет, определяне на бъдещето на Мрежата, защитата й от посегателства на правителства и престъпници.