Тази страница бе създадена в отговор на действия на държавната бюрокрация. Same text in English
Текстът тук бе написан в периода 20-31.12.1998 г. и беше заменен от официално становище на "Интернет Общество - България", когато то беше изготвено.
По план това трябваше да стане на 15.01., но безочливата реакция на държавната администрация ни накара да го публикуваме по-рано.

Интернетът е в опасност?

На 18.12.1998 г. шефът на КПД е подписал заповед със “С П И С Ъ К на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране, общо лицензиране и свободен режим”. Текстът на документа се намира на адрес http://www.cpt.acad.bg/BG/ - обсъждане (и е публикуван в броя на Държавен вестник от 29.12.98 г.). В него в т.2 наред с други дейности е записано, че през 1999 г. на обща лицензия подлежат и “4.INTERNET - предоставящи достъп оператори.

Заповедта е издадена на основание чл. 39 от Закона за далекосъобщенията и на осн. Решение 570 на Министерски съвет.

Секторна политика в далекосъобщенията на РБ (200 Kb!) или направо си свалете файла такъв, какъвто е в уеба на КПД (но там търсете документи и изберете 1998 г., или направо си свалете същия архив от този адрес.

На 04.III.98 г. в бр. 9 на в-к “Импулс” КПД публикува и проект на наредбата, по която ще се извършва лицензирането (текстът на проекта можете да видите на адрес http://www.antzi.bg/net_reg/project_index.html. Реакцията на този проект не закъсня, тя намери израз и в становище на УС на “Интернет Общество – България”, което бе изпратено до Народното събрание (текстът на това писмо, както и на първоначалната реакция на “Интернет Общество – България” по новия случай може да се види на адрес http://www.isoc.bg/kpd/emotion.html).

За известно време държавната бюрокрация си замълча, след което приготви Коледния подарък за Интернет потребителите у нас – именно въпросния “списък…”.

На заседание на УС на “Интернет Общество – България” на 26.12.1998 г. бе взето решение да се изработи и публикува до 15.01.1999 г. “Становище по проблемите на Интернет у нас”, тъй като е очевиден стремежът на държавата за налагането не само на лицензи, но и на контрол върху свободата на разпространяване на информация.

Малко емоцииВижте дискусията по въпроса, която започна в s.c.b.
Статия във в-к "Монитор" от 29.12.1998 г.

 
В броя на "24 часа" от 30.12. има материал на първа страница (кликнете върху малката картинка, за да го прочетете изцяло) и на стр. 8 има редакционен коментар за действията на държавата.

Връзки
За още информация вижте също и:

както и следните сайтове по света:

Internet Society http://www.isoc.org
Закон за далекосъобщенията (116 Kb!, MS-Word doc file)
Секторна политика в далекосъобщенията (193 Kb, html) или doc файл (233 Kb)
Български институт за правно развитие - Становище по повдигнатите и от нас въпроси http://www.bild.acad.bg/intern.htm
Информационно общество и телекомуникации в Европейската общност. http://europa.eu.int/pol/infso/info_en.htm
Препоръка 3/97 в Западна Европа: да се допускат анонимни потребители до мрежата, както и анонимна електронна поща. http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/wp6en.htm
Директива 90/388/ЕЕС - предаване на глас през Интернет. http://europa.eu.int/comm/dg04/lawliber/en/voice.htm
Директива 97/13/ЕС на Европейския парламент и на ЕС от 10.04.1997 г. за създаване на обща рамка за общ режим и индивидуално лицензиране в областта на телекомуникационните услуги. http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_397L0013.html
Договори и правни документи от ЕС - http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
Договори и правни документи от ЕС http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
Правни и други инициативи http://www.echo.lu/best_use/legal.html
Новини от правния свят на Интернет
http://www.leeds.ac.uk/law/pgs/yaman/netlaw.htm
Human Rights Watch - Писмо до Конгреса на САЩ за цензурата в Интернет
gopher://gopher.igc.apc.org:5000/00/int/hrw/expression/3
Human Rights Watch - Как по света се опитват да регулират Интернет - обзор на всички континенти
gopher://gopher.igc.apc.org:5000/00/int/hrw/expression/7
Сингапур http://chen.syr.edu/intro.htm
Германия http://www.ljx.com/internet/11-12germany.html
Китай http://www.ljx.com/internet/0119chinalaw.html
САЩ http://www.ljx.com/internet/1209irlegis.html
Tайланд http://www.bangkokpost.net/law_alert/ISOC_alert01.html
Общо за законите в Интернет http://www.ljx.com/internet/index.html

Same text in English