в. Computerworld, събота, 9 януари 1999, стр. 3
коментарите са с курсив.

Официално становище на Комитета за пощи и далекосъобщения

По повод днешни публикации в пресата, свързани с информация за подготвен от КПД и ДКД проект за наредба за лицензиране на дейността на доставчиците на

Kоментар:
Нито ние, нито вестниците коментират някаква несъществуваща "наредба". Коментира се единствено и само заповед РД 09-235/18.12.1998 г.. КПД очевидно чете становището ни така, както му изнася.


Интернет и повтарящите се напоследък клишета от типа на "Интернет е в опасност", "ще регулират съдържанието на Интернет", "долу ръцете от мрежата"

Kоментар:
Тези "клишета" циркулират в Интернет вече близо една година, така че не са се появили напоследък. Те бяха родени от действия на същата тази администрация, която днес излиза с тук цитираното становище.


и др. правим следните уточнения:
Конкретен проект за наредба за лицензиране на доставчиците на Интернет в момента не се обсъжда.

Kоментар:
И "Интернет Общество - България" точно това пише в своето официално становище. И не обсъжда изобщо несъществуващи наредби и др. документи, а реалната Заповед РД 09-235/18.12.1998 г.


Намеренията на КПД и ДКД са да бъде изготвен проект на пакет документи, съобразени със Закона за далекосъобщенията, който ще бъде подложен на обществено обсъждане и утвърждаване. В него ще става дума не за индивидуална лицензия, а за обща лицензия, т.е. за регистрация на доставчиците на Интернет, според която всеки от тях трябва

Kоментар:
Общата лицензия е обща лицензия, а не регистрация. Регистрирате се напр. вестниците и списанията. Регистрацията не може да бъде отнета, докато лицензът - може. А може и да не бъде даден. Повече подробности по темата вижте на адрес http://www.isoc.bg/kpd/#1.


да отговаря на определени общи условия. Не се регулира информацията и съдържанието на мрежата, а се дава възможност за единна унифицирана уредба на мрежите.

Kоментар:
Тази възможност е дадена (измислена) преди около 25 години в САЩ и понастоящем е собственост на "Интернет Общество", която е дадена за безплатно ползване по целия свят. Нарича се TCP/IP и КПД няма нищо общо с нейното създаване. С този протокол Интернет се превръща в единна унифицирана мрежа от мрежи, които го спазват. Ето и http://www.isoc.bg/kpd/vintcerf.txt писмо на Винтън Сърф (известен в света като "бащата на Интернет") по въпроса.


Общите условия, на които ще отговарят доставчиците ще отчитат разнообразните обществени интереси след широко публично обсъждане по темата и конкретни предложения от страна на всички участници.

Kоментар:
Това пожелание е много добро и всички интернетаджии разчитат, че точно така ще стане. Но от друга страна, всички ние имаме горчивия опит от 1998 г. със същия КПД, който сега казва, че този път нямало да бъдат толкова неподготвени, колкото тогава. Можем ли да им вярваме? - Можем. Трябва ли? - Не трябва. Ако същите хора бяха подходили честно и почтено преди една година, тогава щяхме да им повярваме и трябваше да им повярваме днес.