До: ВАС,
III отделение,
Дело 723/99

Становище по молбата на КПД от 27.04. април 1999 г.

Уважаеми г-да съдии,

В молбата си КПД иска да не се приемат като доказателства т. 4 до т. 7 и т. 9 до т. 25 от подадените от нас документи..

Категорично протестираме срещу подобно желание, отправено от КПД без никакво правно основание.

Въпросните документи са:

4. Документ "Защита на личната неприкосновеност по Интернет на Съвета на Европа
5. "Допустимо ли е лицензиране на Интернет - становище от д-р В. Кискинов, публикувано в бр. 3/99 на в-к Computerworld
6. Писмо от Винтън Сърф относно собствеността на протокола TCP/IP и
7. Писмо от Комитет на българските емигранти в Швеция до КПД.

Т. 9 до т. 25 са заверени копия от средствата за масова информация, които разясняват опасните последици от въвеждането на лицензия за Интернет операторите. Между тях се включва обаче и официалното становище на ГУКИС - ООД (съвместно предприятие между БТК и Глобал Уан). Изобщо, прави впечатление, че КПД желае по делото да останат само документите, които самият КПД е осигурил.

В досегашния си стил, КПД иска да контролира информацията, която е част от делото и подбира доказателства, които не противоречат на тезите му.

В действителност обаче КПД иска да не се приемат доказателства, написани от сериозни и уважавани учени като д-р Винтън Сърф - известен в целия свят като "бащата на Интернет" или д-р Вихър Кискинов, както и от сдружението на българските емигранти в Швеция. Нещо повече - КПД не иска да се приемат за доказателство и документи от Съвета на Европа?!

Това желание на КПД още един път доказва, че нашата жалба е не само основателна, но и "удря" право в целта, тъй като засяга корените на явление недопустимо за цивилизованите и демократични страни. Някои наричат това явление цензура, други - лицензия, трети - лицензура.

По същество това е превратно упражняване на власт, когато една заповед, противоречаща на целите на Закона за далекосъобщенията, се използва, за да се постигнат други цели, различни от тези в закона.

Странно е обаче, че от КПД искат да не се прилагат писмата от КБЕШ, но самият КПД е приложил своите отговори до тях!?

Предлагаме КПД вместо да се опитва да ограничи информацията, предоставена на съда, да предостави за делото пълната кореспонденция с КБЕШ и Центъра за граждански контрол върху АДА. Това ще е необходимо и за по-нататъшните дела срещу КПД, които смятаме да водим.

Във връзка със зададените от КПД въпроси към тройната експертиза, още един път подчертаваме, че с поставянето на въпроса "Какво представлява Интернет като глобална среда за комуникации и бизнес?" КПД доказва, че в комитета не са наясно каква точно дейност е Интернет! При това в КПД възприемат Интернет само като среда за бизнес и комуникации, но не и за развлечения, образование и др. п.

Едва сега, в хода на делото, ще се опитат да обяснят Интернет и евентуално да обосноват включването на една дейност, която не е далекосъобщителна, в раздел II на обжалваната заповед, а не в раздел III, където евентуално тя би попаднала, ако изобщо се докаже, че е далекосъобщителна.

С почит:

Вени Марковски