For immediate release! София, 21.05.1999.

От КПД са подали молба за пренасрочване на делото, тъй като на 17 юни тяхното вещо лице - проф. Кирил Боянов - нямало да бъде в България.
Надеждите на КПД са, че делото ще бъде насрочено за есента, а дотогава лицензията може и да е факт.
Нашият отговор ще бъде чут следващата седмица на международната телекомуникационна конференция във Варшава.