(Оригиналният текст е на адрес: http://w1.186.telia.com/~u18602630/, страницата http://w1.186.telia.com/~u18602630/files/kpd.html)
Забележките извън писмото на КПД са на "Интернет Общество - България"

КПД твърди, че в България има 25 до 30 фирми, предлагащи Интернет достъп! Около 100 други са изчезнали от пазара, вероятно смутени от намеренията на държавата да ги лицензира?! Именно на следващата страница става ясно, че в КПД не знаят какво е наименованието на Интернет Общество - България. Няма да коментираме тук становищата на КПД, защото КБЕШ е сторил това на страница http://www.isoc.bg/kpd/legal6.html и според нас коментарите им са достатъчни. В тази и в следващата част се вижда - от приложените от КПД документи!, че никъде не се споменават Интернет доставчиците, а само услуги, които ползват Интернет за преносна среда. Т.е. КПД използва аргументите уж в своя полза, а те се обръщат срещу лицензирането на доставчиците.