01.02.1999 г., понеделник
в-к Монитор.
Публикуваме интервюто на г-н Славински с наш коментар (курсив).

Таксите за достъп до Интернет се повишават

Таксите за достъп до Интернет ще бъдат повишени, след като се приеме наредбата за общо лицензиране, съобщи Антони Славински, шеф на Комитета по пощи и далекосъобщения по БНТ. В момента се работи усилено върху наредбата от експерти от Държавната комисия по делекосъобщения и финансовото министерство, каза той.

Разбира се, че от такива специалисти ще се работи. Да не са луди да поканят някой от БАИ или от Интернет Общество?!

“Фирмите, които предоставят достъп до Интернет, могат да бъдат спокойни, няма да се създаде възможност тази обща лицензия да разруши финансовото им състояние, а е на път да повиши нивото на таксите, които те взимат от крайните потребители”, каза Славински.

Естествено, няма да им разруши финансовото състояние. Просто клиентите им ще станат клиенти на БТК, която ще намери начин да компенсира по-ниските си цени. Ще вдигнат цените на наетите линии, ще натоварят служебните абонати с по-високи такси и готово.

В момента таксите варират от 15-25 долара на месец, ако се свързвате с модем и по нормален телефон. Около 2000 долара струва трафик от 64 килобита в секунда, който ползват фирми и по-големи клиенти.
Силната реакция срещу тази наредба се дължи на факта, че за пръв път беше дефинирано понятието "обща лицензия", смята Славински. На практика общата лицензия се доближава изключително много до регистрационния режим.

За пореден път от КПД се правят на неразбрали.Жалко, че толкова време им обясняваме къде грешат. Жалко, че нищо не са разбрали. Но ако човек не разбира нещо, много по-лесно, а в случая с КПД - и по-достойно, е да си признае, че не разбира. Г-н Славински, време ви е да разберете, че общата лицензия не е регистрация. Ако толкова искате да регистрирате Интернет доставчиците, защо не попитате в БТК какви телефони със съкратено избиране са дали и на кои фирми - и ще имате най-пълната картина! Но не, защо да се прави така, като може да се взимат такси и да се вдигат цените за достъп до глобалната мрежа!?

Но да не бъдем толкова емоционални и с големи букви да кажем на г-н Славински, че лъже с практическите си познания:

Закон за далекосъобщенията:
Чл. 38. Лицензия по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, с който се разрешава използване на радиочестотния спектър, осъществяване на далекосъобщителни дейности и на радио- и телевизионни дейности.

РАЗРЕШАВА, г-н Славински, РАЗРЕШАВА. Не РЕГИСТРИРА, а РАЗРЕШАВА!

Според Славински, тя фокусира в три основни области.
Едната е да бъдат защитени правата на крайните потребители - те да имат гаранции, че операторите, чиито услуги ползват, имат и някакви задължения към тях.

Тези права няма да се защитят по никакъв начин от лицензията, защото за това им трябва Закон за защита на потребителя. По-добре ще е г-н Славински да се обади на шефа си и да го помоли да приемат спешно закона. Но, разбира се, по-сладко е властта да е в КПД.

Втората сфера е регулиране на взаимоотношенията на националния оператор с фирмите, които предлагат достъп до Интернет. Там ще бъдат защитени техните права и равнопоставеност в у нас, което би довело до нормална и лоялна конкуренция.

Това е нещо ново. Интересно как смятат в КПД да направят това с лицензия? Къде остава Търговския закон и Закона за защита на конкуренцията? Защо г-н Славински иска КПД, ДКД и БТК да решават кое е нормална и кое - лоялна конкуренция? Няма да получим отговор, основан на някакви правни аргументи.

Славински дефинира третата област като “някои ограничения по отношение на съдържанието”. Опитът да се въведе редакционен контрол е прецедент в световната практика. Шефът на КПД го оправда по следния начин: “ Считали сме, че там биха могли на първо време да фигурират няколко много общи ограничения, които между другото ги има и в конституцията. Това са неща от рода на детска порнография, призоваване към расизъм, обучение в тероризъм".

Тези неща, г-н Славински, трябва да се решат в Наказателния кодекс. А и какво означава "на първо време"? А на второ време? Що за дивотии от устата на човека, който регулира телекомуникациите у нас? Ако някой от ISP-тата или от Интернет общество каже подобно нещо, веднага го нападят - я от КПД, я от Института за правно развитие. Но ако това го изтърси шефа на КПД, тогава никой не иска да се обади.
След такова изказване, ако бяхме нормална държава, г-н Славински трябва да си подаде оставката!