Първата реакция, преди официалното становище http://www.isoc.bg/kpd/index2.html
Интернет Общество - България http://www.isoc.bg
Internet Society http://www.isoc.org
Заповед РД 09-235/18.12.98 г. на КПД
Закон за далекосъобщенията (116 Kb, MS-Word doc file)
Секторна политика в далекосъобщенията (193 Kb, html) или doc файл (233 Kb)
Проекто-наредба на КПД от 1998 г. за лицензиране на Интернет доставчиците.
Становище на Института за правно развитие http://www.bild.acad.bg/intern.htm
Анци Реакцията на проекта за наредба за лицензиране на Интернет доставчиците от март 1998 г.
Информационно общество и телекомуникации в Европейската общност.
http://europa.eu.int/pol/infso/info_en.htm
Препоръка 3/97 (на основата на Директива 95/46/EC на Европейския парламент и ЕС от 24 октомври 1995 г.): да се допускат анонимни потребители в Интернет, както и анонимна електронна поща.
http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/wp6en.htm
Директива 90/388/ЕЕС - предаване на глас през Интернет.
http://europa.eu.int/comm/dg04/lawliber/en/voice.htm
Директива 97/13/ЕС на Европейския парламент и на ЕС от 10.04.1997 г. за създаване на обща рамка за общ режим и индивидуално лицензиране в областта на телекомуникационните услуги.
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en_397L0013.html
Договори и правни документи от ЕС http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
Правни и други инициативи http://www.echo.lu/best_use/legal.html
Новини от правния свят на Интернет
http://www.leeds.ac.uk/law/pgs/yaman/netlaw.htm
Human Rights Watch - Писмо до Конгреса на САЩ за цензурата в Интернет
gopher://gopher.igc.apc.org:5000/00/int/hrw/expression/3
Human Rights Watch - Как по света се опитват да регулират Интернет - обзор на всички континенти
gopher://gopher.igc.apc.org:5000/00/int/hrw/expression/7
Сингапур http://chen.syr.edu/intro.htm
Германия http://www.ljx.com/internet/11-12germany.html
Китай http://www.ljx.com/internet/0119chinalaw.html
Китай контролира Интернет кафетата Как в Китай решиха проблема със свободния достъп, който не минаваше през "лицензираните" доставчици.
CNN интересен материал, от който става ясно, че Интернетът трябва да се саморегулира и че потрбителят трябва да може да избира какво иска да влиза от Интернет в дома му.
САЩ http://www.ljx.com/internet/1209irlegis.html
Tайланд http://www.bangkokpost.net/law_alert/ISOC_alert01.html
Русия Новото КГБ (федерална служба за безопасност) в Русия иска да има наета линия до ВСЕКИ Интернет доставчик и в онлайн режим да управлява апаратурата и програмите на доставчика с цел тайно сваляне на предаваната информация.
http://www.ice.ru/libertarium/sorm/index.html
Общо за законите в Интернет http://www.ljx.com/internet/index.html