16.02.1999 г., вторник
мнение на Винтън Сърф, председател на Интернет Общество ( http://www.isoc.org), повече подробности за личността на г-н Сърф можете да видите на адрес http://www.isoc.org/internet/history/

До: г-н Вени Марковски
Председател, Интернет Общество - България
София, България

Драги г-н Марковски:

Преди известно време привлякохте вниманието ми върху намерението на българското правителство да лицензира Интернет доставчиците.

Разбирам това така, че фирмите, които искат да предлагат Интернет услуги на организации, държавни органи и за публичен достъп ще трябва да получат лиценз от държавна агенция преди да могат да предлагата такива услуги.

Отделно от възможността подобна практика да е в противоречие с различни аспекти на българското законодателство, с които аз не съм запознат, по мое наблюдение Интернетът расте най-бързо и ефективно в среда, където конкуренцията се насърчава и ограниченията върху операторите са минимални.

В САЩ Интернет услугите се смятат за приложения към компютърните комуникации и не са обект на регулация в смисъла, в който се регулират телефонните услуги. Ако не друго, много Интернет доставчици могат да предложат услуга в един и същ географски регион, тъй като повечето потребители използват или обществената телефонна мрежа за достъп или специални наети линии, които могат да се изградят между потребителя и доставчика без ограничения, т.е. няма естествен монопол, свързан с доставянето на Интернет услуги.

Моето становище (което, вярвам, е в унисон с основните принципи на Интернет Общество) е, че конкурентното предоставяне на Интернет услуги е от най-голям интерес за обществото. Лицензирането пък би имало потенциала да намали ползите от конкурентността, без да допринесе с нищо чрез ограниченията, които би наложило.


Искрено,
Винтън Дж. Сърф
Председател, Интернет Общество

забележка: при препечатване задължително се цитира уеб сайта, откъдето е взето мнението: http://www.isoc.bg/kpd/
Писмото е получено в резултат на молба от в-к "24 часа"