КПД издаде заповед за лицензиране на Интернет. Контрол над Интернет се осъществява още само в страни като Китай, Виетнам, Украйна, Русия и Куба.

Кажете своето мнение "за" или "против" тази заповед сте и вижте резултатите от гласуването (натиснете бутона Submit, след като гласувате.

Против
За